热门标签

Sửa quy định về cán bộ công chức để chống chạy việc, chạy chức

时间:4周前   阅读:3
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị, để công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực đạt hiệu quả, ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật, cần đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng thời, cần quyết tâm xử lý triệt để các vấn đề như cơ chế xin cho, chạy vốn ngân sách, chạy việc, chạy chức, chạy dự án... nhất là quản lý chặt chẽ các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách có quy mô lớn.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đã có Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21/KL-TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Theo đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ xác định tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đồng bộ, liên thông với quy định của Đảng về công tác cán bộ.

,

登1登2登3皇冠www.hg8080.vip)实时更新发布最新最快最有效的登1登2登3代理网址,包括新2登1登2登3代理手机网址,新2登1登2登3代理备用网址,皇冠登1登2登3代理最新网址,新2登1登2登3代理足球网址,新2网址大全。

,

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Theo chương trình hành động của Chính phủ, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản, đề án được giao.

Đồng thời, bộ sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đối với kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh về việc Bộ Nội vụ cần tiếp tục đẩy mạnh vấn đề nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, bộ đang triển khai xây dựng nghị định của Chính phủ ban hành bộ quy tắc về đạo đức công vụ và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc nâng cao đạo đức, tinh thần, bản lĩnh, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, bộ tăng cường thanh tra công vụ để chấn chỉnh, đề nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc thôi việc, nghỉ hưu.

Bộ Nội vụ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

上一篇:谁提拔的陈戌源?被抓后,杜兆才瑟瑟发抖,名记揭内幕,主谋慌了

下一篇:Mong chờ gì từ iPhone 16 Ultra dự kiến ra mắt vào năm sau?

网友评论